sábado, 21 de julio de 2007

domingo, 15 de julio de 2007

FINALITAT DEL PROJECTE

Volem prestar un servei d'ajuda a la mobilitat d'aquelles persones majors de 65 anys, que viuen sols o en parella a la seva llar, a un edifici o habitatge en un segon pis o més amunt i que pateixin d'algún grau de disminució física motórica, es troben amb unes carències motrius que els impedeix sortir de les quatre parets que els envolten, degut a que el seu habitatge no disposa d'ascensor. Es tracta bàsicament d'ajudar a superar les dificultats que comporta baixar una escala per poder arribar al portal del carrer i un cop allí situar‑los sobre la cadira de rodes que permetrá als seus familiars i amics portar‑los a passejar per els llocs que freqüentaven abans de perdre la seva autonomia de desplagament i sobretot podran reunir‑se a casa dels familiars i amics que disposin d'un habitatge amb ascensor.

Volem que aquestes persones puguin seguir sortint al carrer, conviure amb els veins, anar a veure les botigues, anar als parcs, esperar als nens quan surten de l'escola i veure'ls jugar. En una paraula; han de poder seguir gaudint d'aquella vida que només podien intuir des de darrera la finestra.

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE


Belluga't neix com a fruit de l'observació i análisi de la situació en que estan vivint moltes d'aquelles persones que un bon día trobem a faltar al nostre entorn. A l'esbrinar què els passa, ens angoixa saber que, a més del greu problema que els comporta la malaltia que pateixen, s'hi afegeix el fet de sentir‑se isolats, per sempre més de la resta dels seus veins i amics degut a que ja no poden baixar al carrer.

Les visites que puguin rebre dels seus familiars i amics, que cada vegada són més espaiades, així com les dels pròpis serveis assistencials no omplen el buit que els produeix aquest aillament.

No podem oblidar que la mateixa família que té cura d'aquestes persones, està sotmesa a la pressió psicológica que comporta conviure amb una persona discapacitada. Poder sortir al carrer seria per elles un respir que la societat no pot negar‑los‑hi.